Danh sách mã MCC trên thế giới Danh sách mã MNC trên thế giới Quay lại menu chính Trang thông tin Vạn sự
MCC  (Mã  nước):
MNC (Mã mạng):
LAC (Mã vùng):
CELL ID (Mã cell):
Note:
- (MCC: Vietnam=452)
- (MNC: MobiFone=01, Vinaphone=02, SFone=03, Viettel=04, VN-mobile=05, G-mobile=07)
View Circle